KIT DIGITAL
Ajudes de fins a 12.000 € per a la digitalització de les Pimes i autònoms

logos-kit

T’ajudem a aconseguir el teu Kit digital

A Xtrategics sabem de la importància d’aprofitar aquesta subvenció per a les Pimes, per això hem organitzat un equip focalitzat en assessorar-te i acompanyar-te en la tramitació de l’ajuda.

Solucions disponibles:

LLOC WEB I PRESÈNCIA A INTERNET

BLUESITE

Millora la presència a internet amb una pàgina web a mida i posicionament a Internet.

Inclou:

 • Consultoria per a la definició del mapa i estructura web (mínim 5 pàgines).
 • Disseny personalitzat, responsive, accessible i amb usabilitat mobile.
 • Disseny gràfic web personalitzat, creació d’iconografies i recursos gràfics.
 • Web multi-idioma (traduccions no incloses)
 • Optimització SEO i integració Google Friendly. Seguiment i monitoratge de les paraules claus.
 • Gestor de continguts autogestionable
 • Optimització Google My Business
 • Configuració domini i hosting (1 any)

Adreçat a
Pimes, micropimes i organitzacions.

Preu
De 5.000 € a 7.500 €

COMERÇ ELECTRÒNIC

ECOMMERCE PIME B2C/B2B

Disposa d’una botiga online i comença a vendre per Internet

Inclou:

 • Creació de botiga en línia. Disseny responsive i accessible. Autogestionable. Personalització de continguts.
 • Importació o càrrega dels productes de l’empresa.
 • Configuració i integració dels mètodes de pagament seleccionats.
 • Configuració i integració dels mètodes d’enviament.
 • Integració amb xarxes socials i e-mailing
 • Optimització SEO i integració Google Friendly. Seguiment i monitoratge de les paraules claus.
 • Configuració domini i hosting (1 any)

Adreçat a
Pimes i Micropimes

Preu
De 3.000 € a 5.000 €

GESTIÓ DE XARXES SOCIALS

SOCIAL MEDIA PIME

Projecta la marca i capta clients per Internet

Inclou:

 • Set-up:
  • Definició de l'estratègia i pla d’acció a les xarxes socials.
  • Optimització i creació de perfils a les xarxes socials
 • Servei
  • Gestió i dinamització de les xarxes socials. (mínim 2 post/setmana)
  • Gestió dels comentaris i ressenyes
  • Publicació i gestió campanyes Socials Ads (no inclou mitjans)
  • Enviament de newsletters
  • Report mensual xarxes socials i newsletter

Adreçat a
Pimes, micropimes i organitzacions.

Preu
De 2.000 € a 7.200 €

BUSINESS INTELIGENT I ANALÍTICA

XDATASUITE

Aquesta solució inclou un nombre d’hores de parametrització per a la càrrega de dades de l’empresa, la configuració d’una plataforma B.I. i l’explotació de les dades per la millora del procés de presa de decisions.

Inclou:

 • Hores de parametrització
 • Servei
  • Integració de dades amb la solució.
  • Emmagatzematge de dades.
  • Creació d’un panell de dades estructurades i KPI visuals.
  • Exportació de dades i generació d’informes

Adreçat a
Pimes, micropimes i organitzacions.

Preu
De 2.000 € a 5.000€

SERVEIS I EINES D'OFICINA VIRTUAL

XDIGITAL ME

La solució basada en Google Workspace permet el desplegament d’un punt de treball personal, col·laboratiu iCloud. Permet treballar els projectes de forma col·laborativa, compartir recursos, calendaris i continguts.

Inclou:

 • Set-up:
  • Implementació i migració
  • Formació
 • Servei
  • Correu i espai col·laboratiu
  • Calendaris propis i compartits
  • Emmagatzematge Cloud 1 TB

Adreçat a
Pimes, micropimes i organitzacions.

Preu
Des de 200 € per usuari

MARKETPLACES

XMARKETS

Prestació de funcionalitats i/o serveis que assegurin el teu posicionament a internet, augmentant el teu abast de potencials clients i incrementant el trànsit de visites a la teva plataforma.

Inclou:

 • Estudi previ d'alternatives i alta a la plataforma: la solució inclou l'obertura de compte i alta del teu perfil a, almenys, una plataforma de Marketplace i almenys un país.
 • Anàlisi de la competència: la solució inclou la realització d'una investigació de mercat focalitzada en les característiques dels teus competidors per millorar el teu procés de presa de decisions i ajudar-te a assolir una posició competitiva.
 • Disseny i definició de l'estratègia de negoci: la solució inclou la generació de l'estratègia de negoci per aconseguir la consecució dels objectius desitjats orientant els recursos disponibles cap a aquesta finalitat.
 • Producció del catàleg de referències: anàlisi de les categories a comercialitzar per seleccionar, almenys, deu productes alineats amb l'estratègia de negoci, llevat que no disposis d'aquest número, i en aquest cas pot ser menor.
 • Creació del contingut del listing: definició de, almenys, deu descripcions del catàleg de referències, llevat que no disposis d'aquest número, i en aquest cas podrà ser menor.
 • Alta de referències: càrrega d'almenys deu referències, i les seves descripcions i fotografies respectives, a la plataforma, llevat que no disposis d'aquest número, cas en què podrà ser menor, acompanyada per la descripció i fotografia individual de cada producte.

Adreçat a
Pimes, micropimes i organitzacions.

Preu
Des de 2.000€

PRESÈNCIA AVANÇADA A INTERNET

XTRASEO

T'ajudem a dirigir les teves referències i productes per incrementar el teu nivell de vendes, optimitzant els recursos existents, triant els canals de distribució adequats i adaptant les teves referències i productes a les necessitats externes.

Inclou:

 • Posicionament bàsic a internet: la solució haurà de posicionar la informació bàsica del negoci, contacte i perfil de la teva empresa als principals llocs web, xarxes de negoci o directoris d'empreses i professionals.
 • Anàlisi de paraules clau: Gestió, cerca i anàlisi de paraules clau per tal de desenvolupar estratègies útils perquè els cercadors classifiquin el contingut i ajudin els usuaris a trobar resultats rellevants per a les seves consultes.
 • Anàlisi de la competència: la solució inclou una anàlisi mensual de la competència per informar-te de la teva situació davant d'altres competidors.
 • SEO On-Page: la solució ha d'oferir un servei mínim de dues pàgines o apartats SEO On-Page, optimitzant l'estructura i el contingut intern per millorar la posició natural de la teva pime a cercadors, així com la indexació i jerarquització del contingut.
 • SEO Off-Page: la solució haurà de proveir aquest servei, que comporta l'execució d'accions fora de l'entorn del lloc web per millorar el teu posicionament orgànic.
 • Informes mensuals de seguiment: la solució inclou un report mensual dels resultats de les accions executades per generar consciència de l'evolució i la repercussió de les mateixes en la presència a internet del teu negoci.

Adreçat a
Pimes, micropimes i organitzacions.

Preu
Des de 2.000€

GESTIÓ DE PROCESOS

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

Digitalitzar i/o automatitzar processos del teu negoci, relacionats amb els aspectes operatius o productius.

Digitalització i/o automatització de processos i fluxos de treball: tindràs digitalitzats i/o automatitzats processos com:

 • Comptabilitat/finances: comptes per cobrar/per pagar, gestió d'actius i generació de tancaments i balanços, etc.
 • Facturació: automatització dels processos de facturació amb la generació de pressupostos, albarans i factures, adaptats als requisits de l'article 29.2.j) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i a la seva normativa de desenvolupament.
 • Projectes: control de pressupostos, costos, estimacions, optimització dels recursos, etc.
 • Inventari: previsió, nivells d'estoc, enviaments, distribucions, devolucions i cancel·lacions, etc.
 • Compres i pagaments: gestió de comandes de compra i proveïdors.
 • Recursos humans: gestió dels recursos humans, nòmines, etc.
 • Logística: gestió de flotes i rutes, entre d'altres.

Adreçat a
Pimes, micropimes i organitzacions.

Preu
Des de 2.500€

GESTIÓ DE CLIENTS

CUSTOMER MANAGEMENT

En aquesta solució us ajudem a digitalitzar i optimitzar la gestió de les relacions comercials amb els vostres clients.

Inclou:

 • Gestió de clients: seràs capaç d'emmagatzemar i consultar les dades de cadascun dels teus clients, des de la seva alta com a oportunitat de negoci, i simular la compra de productes o la contractació de serveis.
 • Gestió de Clients potencials (Leads): podràs donar d'alta nous Leads manualment o mitjançant una importació per fitxer. Les dades associades als Leads et permeten la gestió comercial amb l'objectiu de convertir-les en clients. Addicionalment podreu parametritzar regles de negoci per a l'assignació de Leads segons diferents criteris.
 • Gestió d'oportunitats: tindreu la possibilitat de gestionar totes les oportunitats de negoci que comportin l'enviament al client potencial o Lead d'ofertes i pressupostos. A més, podràs comprovar l'estat de cada oportunitat (en anàlisi, oferta presentada, negociació, guanyades, cancel·lades, etc.).
 • Accions o tasques comercials: l'eina implantada per l'Agent Digitalitzador de la vostra elecció us permetrà crear accions i tasques comercials, tant de forma manual com automàtica.
 • Reporting, planificació i seguiment comercial: podràs fer seguiment mitjançant indicadors (KPI's), llistat d'oportunitats i altres, amb diferents nivells d'agregació d'informació en funció de les teves necessitats. Podràs també generar informes per al seguiment i monitorització de la teva activitat comercial, contemplant ratios d'eficiència, estat de fases, pipeline i altres atributs mesurables (com a productes, cotitzacions, etc.), i segons els canals, perfils, rols i/o fases comercials. Aquests informes podran mostrar, almenys, dades mensuals, acumulades i/o comparatives entre diferents exercicis comercials.
 • Alertes: seràs capaç de visualitzar Alertes de Clients en format gràfic de diferent tipologia (icones, missatges emergents, etc.).
 • Gestió documental: la solució inclou un programari per a la gestió centralitzada de la documentació capaç d'inserir i/o vincular documents tant relatius a la teva activitat comercial, com els proporcionats pels mateixos clients.
 • Disseny Responsive: tindràs una interfície funcional a tot tipus de dispositius.
 • Integració amb diverses plataformes: disposaràs d'API o Web Services per a la consolidació de la informació i dades de tota la teva empresa.

Adreçat a
Pimes, micropimes i organitzacions.

Precio
Des de 2.000€

Què és el Programa Kit Digital?

El Kit Digital és una iniciativa del Govern d’Espanya, en el marc del programa de Acelera PYMES del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals a les empreses a través d’agents digitalitzadors (Xtrategics).

Té un pressupost de 3.067 M €, finançats pel Pla europeu Next Generation EU del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya, i ofereix ajudes de fins a 12.000€ a fons perdut.
Bases reguladores del Kit digital

Qui pot ser beneficiari?

Les solucions digitals del Kit Digital s’adrecen a les petites empreses, microempreses i treballadors autònoms, que pertanyin a qualsevol sector o tipologia de negoci.

LSi l’empresa compleix les condicions establertes a les bases de la convocatòria de l’ajuda del Kit Digital, podrà disposar d’un bo digital per accedir a les solucions de digitalització.

 • Segment I. Petites empreses entre 10 i 49 empleats: 12.000€
 • Segment II. Petites empreses d’entre 3 i 9 empleats: 6.000 €
 • Segment III. Autònoms i Microempreses d’entre 1 i 2 empleats: 2.000 €
Categories Entre 1 i 2 treballadors Entre 3 i 9 treballadors Entre 10 i 49 treballadors
Lloc web i presència a internet 2.000 € 2.000 € 2.000 €
Comerç electrònic 2.000 € 2.000 € 2.000 €
Gestió de xarxes socials 2.000 € 2.500 € 2.500 €
Gestió de clients 2.000 € (inclou 1 usuari) 2.000 € (inclou 1 usuari) 4.000 € (inclou 3 usuaris)
Business Intelligence i analítica 1.500 € (inclou 1 usuari) 2.000 € (inclou 1 usuari) 4.000 € (inclou 3 usuaris)
Serveis i eines d'oficina virtual 250 € /usuari (fins a 2 usuaris) 250 € /usuari (fins a 9 usuaris) 250 € /usuari (fins a 48 usuaris)
Marketplaces 2.000 € 2.000 € 2.000 €
Presència avançada a internet 2.000 € 2.000 € 2.000 €
Gestió de procesos 2.000 € (fins a 1 usuaris) 3.000 € (fins a 3 usuaris) 6.000 € (fins a 10 usuaris)

TREBALLEM JUNTS!

oriol-delfau

Oriol Delfau, Assessor Kit Digital

mail

CONTACTA AMB NOSALTRES!

Autoritzo a Xtrategics perquè utilitzi les meves dades en futures comunicacions.
He llegit i accepto la política de privacitat
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que n'accepta l'ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí. Acceptar